สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
ยกเลิกREV66080108กค 5043จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
รับ-ส่ง รองฯ นพรัตน์ ตรงศูนย์ เช้ว/บ่าย แสดง
รออนุมัติREV66090006กค 5043จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
ช่วยดูแลสถานที่บริเวณตึกใหม่/สภากาแฟ/ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถ และสถานที่ ร่วมด้วยช่วยกัน กับ อพ.ปร./รับคำสั่งมาจาก หัวหน้าบริหารฯ แสดง
OpenREV66070027นข 4521จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวด) แสดง
รออนุมัติREV66090005นข 4619จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
เอารถเข้าศูนย์โตโยต้า แสดง
OpenREV66090004นข 4881จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
รับ-ส่งท่านรองฯ วุฒิขัย /ไปตรวจงานก่อสร้าง/ใช้รถ กค 9739 สุรินทร์ แสดง
รออนุมัติREV66080084นข 4902จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (17:00)
สอบสวนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง แสดง
OpenREV66080001นข 4829จากวันที่: 01 ก.ย. 66 (16:30)
ถึงวันที่: 01 ก.ย. 66 (20:00)
ตรวจสถานทีขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 แห่ง แสดง
OpenREV66090001นข 4521จากวันที่: 02 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 02 ก.ย. 66 (17:00)
ตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร แสดง
ยกเลิกREV66080101นข 4829จากวันที่: 02 ก.ย. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 02 ก.ย. 66 (17:00)
ตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 แห่ง แสดง
OpenREV66080049นข 4902จากวันที่: 04 ก.ย. 66 (07:00)
ถึงวันที่: 04 ก.ย. 66 (17:00)
ประชุมติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงาน รร.เบาหวานวิทยาด้วยกลไก พชอ. แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 110 รายการ